Google Maps || Powered By MapsEasy.com Maps Generator

Partnerstvá:

Axis Development Member

 

IPS distribútor

Najpredávanejší

naša cena 187,00 EUR
skladom
naša cena 129,00 EUR
skladom
naša cena 30,00 EUR
skladom

Tovar v akcii

naša cena 135,00 EUR
skladom
naša cena 50,00 EUR
skladom

Úvod » Bezpečnostné projekty

Bezpečnostné projekty

Dňom 1.7.2013 vstúpil do platnosti nový zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý upravuje ochranu osobných údajov, ktoré sú systematicky spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo sú určené na spracúvanie v informačnom systéme.

Dokumentácia prijatých bezpečnostných opatrení popisuje celý proces spracúvania osobných údajov od ich získavania až po ich likvidáciu. Obsah dokumentácie sa musí zhodovať so skutočným stavom pri spracúvaní osobných údajov. Bezpečnostné opatrenia musia zodpovedať konkrétnym podmienkam spracúvania osobných údajov v informačnom systéme osobných údajov a bezpečnostným rizikám vyplývajúcim z kategórie spracúvaných osobných údajov a zo spôsobu ich spracúvania.

Každý prevádzkovateľ IS zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a je povinný ich chrániť pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je potrebné prijať príslušné opatrenia ktoré sú definované bezpečnostným projektom.

Zákon nám prináša aj povinnosť registrácie všetkých informačných systémov na úrade, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania, pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom menej ako 20 oprávnených osôb. Prevádzkovatelia ich budú musieť zaregistrovať na úrade do konca roka 2013 (§ 76).

Podľa zákona o ochrane osobných údajov za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ, zástupca prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Tieto opatrenia prijme prevádzkovateľ, zástupca prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľ vo forme bezpečnostného projektu informačného systému v prípadoch, keď sú v informačnom systéme (mzdový, či personálny systém, databáza klientov či iných fyzických osôb) spracúvané tzv. citlivé údaje. Medzi citlivé osobné údaje (odb. osobitné kategórie osobných údajov) sú zaradené napr. rodné číslo, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo aj údaje o tom, či dotknutá osoba spáchala trestný čin.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov bezpečnostný projekt obsahuje najmä:

  • bezpečnostný zámer
  • analýzu bezpečnosti
  • bezpečnostné smernice

Ak sú počítače, resp. informačný systém prepojené na internet alebo sa nachádzajú v počítačovej sieti (LAN) prepojenej na internet, prevádzkovateľ, zástupca prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť kompletný bezpečnostný projekt zložený z bezpečnostného zámeru, analýzy bezpečnosti abezpečnostných smerníc.

Pokiaľ nie sú tieto počítače, resp. informačný systém nijakým spôsobom prepojené na internet, postačia na splnenie zákonných požiadaviek bezpečnostné smernice. Práve tieto služby dokáže naša spoločnosť zabezpečiť v plnom rozsahu. Pomôžeme Vašej firme dodržať zákon o ochrane osobných údajov a vyhnúť sa možným sankciám zo strany Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pri vypracúvaní bezpečnostného projektu vychádzame z platnej legislatívy a z medzinárodných noriem na riadenie informačnej bezpečnosti STN ISO/IEC 27001, STN ISO/IEC 17799 a TNI ISO/IEC 13335.

Bezpečnostný projekt by mal byť neustále aktualizovaný a preskúmavaný v pravidelných intervaloch. Naša špoločnosť preto poskytuje aj aktualizáciu bezpečnostného projektu v závislosti od zmien v legislatíve, ale aj pri zmenách v organizačnej, technickej alebo personálnej oblasti.

Usporiadať podľa 
Výrobca  

bežná cena 198,00 EUR

naša cena 149,00 EUR

skladom
akcie

NWVlY2