Elektroinštalácie

Dátové siete a infraštruktúra

Vzhľadom na narastajúce nároky na spoľahlivosť infraštruktúry a dátových sietí kladieme dôraz na kvalitu a stabilitu budovaných infraštruktúr. Disponujeme vysokokvalifikovaným personálom, na základe čoho sme schopní dodať a inštalovať technológie na prevádzkovanie a údržbu sietí bez podpory tretej strany. 

datove siete

 

 

Kamerové systémy

Kamerové systémy sa stávajú čoraz častejšou samozrejmosťou nášho života. Ich cieľom je aktí vne sledovať udalosti v záujmových zónach s následným upozornením na pohyb alebo iné nežiaduce akti vity v monitorovanom priestore. Rozvojom digitálnych technológií a ich trvalým znižovaním cien sa stávajú dané technológie čím ďalej dostupnejšie. K tomu výrazne prispieva možnosť využívania počítačových sietí a internetu ako univerzálneho média na distribúciu audio a video signálu. Kamerové systémy už neslúžia len na jednoduchý prenos obrazu z objektu. Je možné ich integrovať so zabezpečovacím, prístupovým, proti požiarnym systémom, perimetrickou ochranou alebo videoanalýzou či ďalšími systémami. Tým sa zvyšuje a zefektí vňuje ochrana objektu, minimalizujú sa falošné poplachy a pod. Na integráciu využívame vlastný integračný framework s názvom Insomnia, ktorý zabezpečuje flexibilitu každéhoz realizovaných riešení.

pawel-czerwinski-zBTYRFCeaS0-unsplash

 

 

Video analýza

Inteligentné videoanalýzy sú inštalované na server alebo priamo do kamier. Tieto aplikácie riešia náročné požiadavky a úspešne sa inštalujú v mnohých odvetviach. 

videoanalyza

 

 

Zabezpečovacie systémy a slaboprúdové riešenia

Elektronický zabezpečovací systém pozostáva z detektorov pohybu, detektorov otvorenia dverí, signalizácie požiaru, plynu, C02 , metánu, ako aj rozbiti a skla, zatopenia či snímania vibrácií. Celý súbor bezpečnostných prvkov je pripojený na riadiacu jednotku. EZS zabezpečuje komunikáciu s vybranými zložkami, ako sú napr. polícia, PCO (pult centrálnej ochrany), hasiči alebo aj mobilný telefón zákazníka.

jablotron

 

 

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: